სამედიცინო აღჭურვილობა

კიბოს მკურნალობა მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალტექნოლოგიური სფეროა, ყველაზე გამოცდილი ექიმი კი უძლურია, თუ მას არ გააჩნია თანამედროვე, მაღალი სიზუსტე აღჭურვილობა ონკოლოგიური დაავადებების დიაგნოზი და მკურნალობა.

კიბოს მკურნალობა მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალტექნოლოგიური სფეროა, ყველაზე გამოცდილი ექიმი კი უძლურია, თუ მას არ გააჩნია თანამედროვე, მაღალი სიზუსტე აღჭურვილობა ონკოლოგიური დაავადებების დიაგნოზი და მკურნალობა.

დღესდღეობით, არსებობს მრავალი ჭკვიანი სამედიცინო მოწყობილობა დიაგნოზის, ლაბორატორიული ტესტების, ოპერაციების, მკურნალობისა და მკურნალობისათვის. ასეთი აღჭურვილობა ძალიან ძვირია და ბევრ კლინიკას არ შეუძლია აღჭურვოს თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობით აღჭურვა, მაგრამ ასეთი აღჭურვილობის შეძენა ყოველთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ არის გადახდილი, მაგრამ ზოგჯერ ავადმყოფი ბავშვების სიცოცხლე დამოკიდებულია ამ მოწყობილობებზე, სასიცოცხლო კეთილდღეობის ფონდის ერთ-ერთი საქმიანობაა კლინიკისთვის განკუთვნილი სამედიცინო აღჭურვილობა, სადაც კიბოს მქონე ბავშვები მკურნალობენ.