დიაგნოსტიკა და ანალიზი

ნებისმიერი დაავადების მკურნალობის წარმატება დამოკიდებულია დროულ დიაგნოზზე, უფრო ადრე კი ექიმები სწორ დიაგნოზს იღებენ და სწორი მკურნალობის ტაქტიკას ავირჩიებენ, რაც უფრო მაღალია დაავადების გამოვლენის შანსები.

ნებისმიერი დაავადების მკურნალობის წარმატება დამოკიდებულია დროულ დიაგნოზზე, უფრო ადრე კი ექიმები სწორ დიაგნოზს იღებენ და სწორი მკურნალობის ტაქტიკას ავირჩიებენ, რაც უფრო მაღალია დაავადების გამოვლენის შანსები. დროული დიაგნოზის და ზუსტი ტესტის შედეგების მისაღწევად, ექიმებს სჭირდებათ ყველაზე მოწინავე სამედიცინო აღჭურვილობა, საუკეთესო ლაბორატორიები და ლაბორატორიული რეაგენტები.

საჭიროა ზოგიერთი კვლევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მაგრამ არსებობს გარკვეული ტესტები, რომლებიც არ შეიძლება გაკეთდეს იმ კლინიკაში, სადაც პაციენტი ცხოვრობს, ასეთ შემთხვევებში ტესტები სხვა ქვეყნისთვის გადაგზავნილია ან აციენტი თავად უნდა გადავიდეს უცხოურ კლინიკაში აუცილებელი გამოკვლევისათვის.